Grups i projectes de recerca

Grups de recerca

 

Els grups de recerca són figures organitzatives creades a iniciativa de col·lectius de PDI de la UPF per potenciar la seva activitat científica mitjançant la col·laboració entre els seus membres, la projecció externa conjunta per assolir una major visibilitat, l'obtenció de recursos per a la recerca i el desenvolupament de les relacions amb altres col·legues i organitzacions. 

Alguns d'aquests grups han obtingut finançament o reconeixement per part de l'AGAUR, en la seva convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca de Catalunya (SGR), amb l'objectiu de reconèixer i promoure la recerca de qualitat, la transferència de coneixement i la internacionalització de les seves activitats. 

 

Projectes de recerca

 

Els projectes de recerca vinculats a l'UCA d’Humanitats tenen com a objectiu aprofundir el coneixement científic en camps i matèries especialitzats. Formats per un equip, dirigit per un investigador principal de la UPF, han obtingut finançament d’institucions europees i dels governs estatal i autonòmic.