Grups i projectes de recerca

Grups de recerca

 

Els grups de recerca són figures organitzatives creades a iniciativa de col·lectius de PDI de la UPF per potenciar la seva activitat científica mitjançant la col·laboració entre els seus membres, la projecció externa conjunta per assolir una major visibilitat, l'obtenció de recursos per a la recerca i el desenvolupament de les relacions amb altres col·legues i organitzacions. 

Projectes de recerca

 

Els projectes de recerca vinculats a l'àmbit acadèmic d’Humanitats tenen com a objectiu aprofundir el coneixement científic en camps i matèries especialitzats. Formats per un equip, dirigit per un investigador principal de la UPF, han obtingut finançament d’institucions europees i dels governs estatal i autonòmic.