Documentació relacionada amb els processos d'avaluació de la qualitat dels ensenyaments. En concret, aquest espai conté documentació sobre la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació (Marc VSMA). 

 

IMPORTANT!: NO elimineu aquesta línia ni editeu res a sota.