Durada

Quatre anys

Preu

Preu aproximat
1.202,32€ (preu del curs 2022-2023 per els estudiants de la Unió Europea).
6.800, 32€ (preu del curs 2022-23 per als estudiants no residents i ciutadans de fora de al UE)

Preu crèdit (2022-23): 17,69 €

Consulta la resta de tipologies.

Places

170

Admissions
 

Ponderacions matèries de Batxillerat (Generalitat de Catalunya)

Branca de coneixement

Arts i Humanitats

Horaris

A primer i a segon curs l'horari és de matí. A tercer i a quart l'horari és de matí i/o tarda, en funció de les assignatures

Calendari

De setembre a juny

Crèdits

240 ECTS

Idiomes

Català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura). Optativament, l'estudiant pot familiaritzar-se amb el francès, l'alemany o el llatí

Organització

Unitat de Coordinació Acadèmica d'Humanitats