Calendari electoral


En data 20 de febrer del 2024 es convoquen eleccions per elegir representants a la Junta de la Facultat d'Humanitats. Trobareu el cens de les eleccions per la seva consulta a la cartellera de la UGA d'Humanitats davant del despatx 20.273.

Les eleccions es subjectaran al calendari següent:

 • Convocatòria, publicació i difusió del cens: 20 de febrer de 2024 
 • Últim dia de reclamació al cens: 23 de febrer de 2024 
 • Publicació del cens definitiu: 27 de febrer de 2024
 • Últim dia de presentació de candidatures: 1 de març de 2024 
 • Proclamació provisional de candidatures: 4 de març de 2024 
 • Últim dia de reclamacions a la proclamació provisional de candidatures: 7 de març de 2024 
 • Proclamació definitiva de candidatures: 11 de març del 2024 
 • Campanya electoral: del 2 d'abril al 7 d'abril de 2024 
 • Votacions: 8 d'abril de 2024 
 • Proclamació provisional de candidats electes: 9 d'abril de 2024 
 • Últim dia de reclamacions a la proclamació provisional de candidats electes: 12 d'abril de 2024 
 • Proclamació definitiva de candidats electes: 15 d'abril de 2024 

08/04/2024 Verifica que el teu vot ha estat inclòs en el recompte al Portal de rebuts

08/04/2024 Horari de les votacions: De 09:00 a 16:00 hores

                                               Portal de Votació Electrònica

 

04/03/2023 Proclamació provisional candidatures

Contra aquest acord es poden interposar reclamacions davant la Junta Electoral, mitjançant instància general electrònica o instància general al Registre General de la UPF, en el termini de tres dies des de la data d'aquest acord. Un cop transcorregut aquest termini les candidatures provisionals esdevindran definitives.

20/02/2023 Resolució de la convocatòria

20/02/2023 Resolució vot electrònic

 

Registre de candidatures

Les candidatures es presentaran davant del Registre General de la UPF (edifici Mercè) presencialment segons els horaris que s'indiquen. També podeu fer arribar les vostres sol·licituds mitjançant la instància general electrònica que trobareu a la seu electrònica de la UPF, juntament amb la butlleta de candidatura signada. Abans de començar el tràmit s’informa de com us podeu identificar electrònicament (idCAT MòbilidCATCl@veT-CatDNi-e, etc).

Reglament de la Facultat d'Humanitats

Reglament Electoral de la UPF