Calendari electoral

En data 29 d’abril del 2024 es convoquen eleccions per escollir director o directora pel Departament d’Humanitats.

Les eleccions es subjectaran al calendari següent:

  • Resolució de la convocatòria: 29 d’abril de 2024
  • Últim dia de presentació de candidatures: 9 de maig de 2024
  • Proclamació provisional de candidats: 10 de maig de 2024 
  • Últim dia de reclamacions a la proclamació provisional de candidatures: 13 de maig de 2024
  • Proclamació definitiva de candidats: 16 de maig de 2024
  • Campanya electoral: del 16 al 22 de maig de 2024
  • Reunió del consell de departament: del 22 de maig al 3 de juny de 2024 (elecció)
  • Proclamació provisional de candidats electes: 4 de juny de 2024 
  • Últim dia de reclamacions de candidats electes: 7 de juny de 2024
  • Proclamació definitiva de candidat electe: 10 de juny de 2024

 

Registre de candidatures

Les candidatures es presentaran davant del Registre General de la UPF (edifici Mercè) presencialment segons els horaris que s'indiquen. També podeu fer arribar les vostres sol·licituds mitjançant la instància general electrònica que trobareu a la seu electrònica de la UPF, juntament amb la butlleta de candidatura signada. Abans de començar el tràmit s’informa de com us podeu identificar electrònicament (idCAT MòbilidCATCl@veT-CatDNi-e, etc).

Reglament del Dpt. d'Humanitats

Reglament Electoral de la UPF