RDI Portfolio

Vols aparèixer al RDI Portfolio?

Aquesta eina facilita l'accés al coneixement, l’expertesa i els resultats de recerca generats pels grups d'investigació de la UPF, amb l'objectiu de potenciar-ne la seva transferència cap a la societat.

El portal permet:

  • Trobar diferents recursos classificats per àrees de coneixement.

  • Fer cerques de patents, tecnologies, grups de recerca o spin offs.

  • Obtenir una visió general sobre la recerca que es fa a la Universitat Pompeu Fabra.