Durada

Sis cursos acadèmics

Preu

1.248,52 € (preu orientatiu per a estudiants de la UE. Altres tipologies)

Places

64

Branca de coneixement

Ciències de la salut i de la vida

Horaris

L'elevat volum d'ensenyaments pràctics previstos en el grau implica que la dedicació als estudis sigui de jornada completa. L'activitat docent es desenvoluparà tant al matí com a la tarda, i està previst que l'estudiant tingui una dedicació durant el període lectiu de 45 hores setmanals (incloent-hi l'activitat presencial, l'activitat no presencial i l'estudi personal)

Calendari

De setembre a juny

Crèdits

360 crèdits ECTS
Assignatures bàsiques: 93; assignatures obligatòries: 224; assignatures optatives: 27; treball de fi de grau: 16

Idiomes

Català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura)