Durada

Quatre cursos acadèmics

Preu

Preu per a ciutadans de la UE (*): 1.285,44 €

Preu per a no residents i ciutadans de fora de la UE (*): 8.778,76 €

(*) Inclou el preu de gestió de la matrícula i de l'expedient, les publicacions i els impresos acadèmics i l'assegurança escolar.

 

Consulta les bonificacions i gratuïtats de matrícula vigents.

Places

60

Branca de coneixement

Art i humanitats

Horaris

Tarda. Algunes optatives de tercer i quart curs es poden programar en horari de matí. En cas de complir els requisits establerts, es pot sol·licitar la dedicació a temps parcial

Calendari

De setembre a juny

Crèdits

240 crèdits ECTS
Assignatures bàsiques: 60 (16 dels quals corresponen a una estada a l'estranger); assignatures obligatòries: 112; assignatures optatives: 60; treball de fi de grau: 8

Idiomes

Anglès (obligatori), francès, alemany o llengua de signes catalana. És recomanable tenir, almenys, un B1 d'anglès i un nivell A1+ de francès, alemany o llengua de signes catalana a l'inici de les classes