Durada

4 anys

Preu

Preu aproximat
1.202,32€ (preu del curs 2023-2024 per els estudiants de la Unió Europea).
6.800, 32€ (preu del curs 2023-24 per als estudiants no residents i ciutadans de fora de al UE)

Preu crèdit (2023-24): 17,69 €

Consulta la resta de tipologies.

Places

70 places → 40 per a estudiants procedents de sistemes educatius de la Unió Europea + 30 per a estudiants de sistemes educatius d'estats no membres de la UE  amb els quals no s'hagin subscrit acords internacionals.

Admissions
Branca de coneixement

Ciències Socials i Jurídiques 

Horaris

A primer i a segon curs l'horari és de matí. A tercer i quart curs l'horari és de matí i/o tarda, en funció de les assignatures.

Calendari

De setembre a juny

Crèdits

240 ECTS

Idiomes

El primer i el segon curs s'imparteixen íntegrament en anglès i el tercer i quart curs en català, castellà i anglès, en funció de les assignatures optatives que s'escullin. És recomanable tenir un nivell B2 d'anglès a l'inici dels estudis. La formació inclou tres assignatures obligatòries a escollir d'un idioma estranger: xinès, àrab, rus, francès o espanyol (només per a estudiants internacionals).  

Organització

Facultat i Departament d'Humanitats