Durada

3 anys

Preu

1.202,32€  (preu del curs 2020-2021 per als estudiants de la UE. Totes les tipologies

Places

70 places → 40 per a estudiants procedents de sistemes educatius de la Unió Europea + 30 per a estudiants de sistemes educatius d'estats no membres de la UE  amb els quals no s'hagin subscrit acords internacionals.

Admissions
Branca de coneixement

Ciències Socials i Jurídiques 

Horaris

A primer i a segon curs l'horari és de matí. A tercer l'horari és de matí i/o tarda, en funció de les assignatures.

Calendari

De setembre a juny

Crèdits

180 ECTS

Idiomes

El primer i el segon curs s'imparteixen íntegrament en anglès i el tercer curs en català, castellà i anglès, en funció de les assignatures optatives que s'escullin. És recomanable tenir un nivell B2 d'anglès a l'inici dels estudis. La formació inclou tres assignatures obligatòries a escollir d'un idioma estranger: xinès, àrab, rus, francès o espanyol (només per a estudiants internacionals). 

Organització

Facultat i Departament d'Humanitats