Durada

Quatre cursos acadèmics.

Preu

1.248,52 €. Preu orientatiu de primer curs per a estudiants de la Unió Europea. Altres tipologies

Places

40

Branca de coneixement

Tots els graus de l'Escola d'Enginyeria estan a la branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura.

Horaris

Primer curs, matí; segon curs, tarda; i tercer i quart curs, matí i tarda

Calendari

De finals de setembre a principis de juliol. A mode d'exemple aquí teniu el del curs 2023-24.

Crèdits

240 ECTS

Idiomes

Català, castellà i anglès.

A 1r i 2n curs hi ha l'opció d'escollir grup en català/castellà o anglès. La majoria d'assignatures de 3r, 4t curs i optatives s'imparteixen en anglès. Per tant, existeix l'opció de cursar tota la titulació en anglès.

Recomanem haver assolit un nivell de competència lingüística  corresponent al B2 del Marc Comú de Referència Europeu per a poder seguir les assignatures impartides en anglès.

Organització