Durada
Quatre cursos acadèmics
Preu
1.220,01 € (preu orientatiu per estudiants de la UE. Altres tipologies)
Places
110
Branca de coneixement
Ciències socials i jurídiques
Horaris
L'estudiant rebrà setmanalment dues hores de teoria i una i mitja de seminaris per assignatura. La resta del procés formatiu es desenvoluparà a través del seu treball personal (cada crèdit correspon a 25 hores de formació). Cada trimestre inclou deu setmanes lectives.
Calendari
De setembre a juny
Crèdits
240 crèdits ECTS
Assignatures bàsiques: 60; assignatures obligatòries: 120; assignatures optatives (incloses les pràctiques externes): 54; treball de fi de grau: 6
Idiomes
Català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura). Entre el tercer i el quart curs els estudiants han de fer 30 crèdits obligatoris en anglès
Organització
Facultat d'Economia i Empresa