Durada Quatre cursos acadèmics
Preu 1.202,32 € (preu orientatiu per estudiants de la UE. Altres tipologies)
Places 170
Admissions Com accedir a aquests estudis
Branca de coneixement
Ciències socials i jurídiques
Horaris
La dedicació als estudis és de jornada completa. En general, l'estudiant rebrà setmanalment dues hores de teoria i una i mitja de seminaris per assignatura. La resta del procés formatiu es desenvoluparà mitjançant el seu treball personal (cada crèdit correspon a 25 hores de formació). Cada trimestre inclou deu setmanes lectives.
Calendari
De setembre a juny
Crèdits
240 crèdits ECTS
Assignatures bàsiques: 60; assignatures obligatòries: 115; assignatures optatives (incloses les pràctiques externes): 59; treball de fi de grau: 6
Idiomes
Català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura). Entre el tercer i el quart curs els estudiants han de fer 30 crèdits obligatoris en anglès. 
Lloc
Organització
Facultat d'Economia i Empresa