Durada

Quatre cursos acadèmicss

Preu

1.202,32 € (preu orientatiu per estudiants de la UE. Altres tipologies)

Places

170

Branca de coneixement

Ciències socials i jurídiques

Horaris

La dedicació als estudis és de jornada completa. En general, l'estudiant rebrà setmanalment dues hores de teoria i una i mitja de seminaris per assignatura. La resta del procés formatiu es desenvoluparà mitjançant el seu treball personal (cada crèdit correspon a 25 hores de formació). Cada trimestre inclou deu setmanes lectives.

Calendari

De setembre a juny

Crèdits

240 crèdits ECTS

Assignatures bàsiques: 60; assignatures obligatòries: 115; assignatures optatives (incloses les pràctiques externes): 59; treball de fi de grau: 6

Idiomes

Català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura). Entre el tercer i el quart curs els estudiants han de fer 30 crèdits obligatoris en anglès. 

Organització

Facultat d'Economia i Empresa