Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 170

 

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 697 691 729 703
Dones 235 236 243 253
Homes 462 455 486 450
Crèdits matriculats 40.104 39.597 40.633 38.009
Crèdits matriculats per estudiant 57,54 57,3 55,74 54,07
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 668,4 659,95 677,21 633,47
Ràtio EETC / Total matriculats 0,96 0,96 0,93 0,9
Nou ingrés 186 180 207 180
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 170 170 170 170
Demanda en 1a opció (D) 227 224 256 257
Ràtio D/O 1,34 1,32 1,51 1,51
Nota de tall juny PAU 10,508 10,064 10,38 10,34
Nou ingrés a 1r curs 167 160 186 173
Dones 52 60 62 78
Homes 115 100 124 95
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 83,8 92,5 83,3 94,8
Nota mitjana d'accés 11,225 10,957 11,007 11,187
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 100 98,6 100 100

Rendiment

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 87,94 86,78 86,98 82,9
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 95,22 94,67 94,58 93,71
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 92,35 91,67 91,97 88,47
Crèdits matriculats per primer cop (%) 94,28 93,13 93,07 92,28
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de presentació a 1r curs  95,52 92,42 95,48 90,71
Taxa d'èxit a 1r curs 93,5 88,64 90,25 84,77
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment del 1r any (%) 89,46 83,08 86,63 78,94
Taxa de rendiment del 2n any (%) 91,95 89,97 87,26 0
Taxa de rendiment del 3r any (%) 86,91 85,2 0  
Taxa de rendiment del 4t any (%) 85,68 0,06    

Graduació

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total graduats 150 142 132 141
Graduats en t o t+1 133 117 115 109
Taxa d'eficiència (%) 94,59 93,11 93,65 93,45
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,18 4,3 4,13 4,37
Curs de la cohort  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Graduats en t 99 90 97 83
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 55 56,25 56,4 49,4
Graduats en t o t+1 126 108 123 83
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 70 67,5 71,51 49,4

 

Abandonament

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 41 47 43 31
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 28 36 16 28
No superen el règim de permanència a 1r curs 10 19 12 28
% no superen règim permanència a 1r curs 5,95 11,38 7,5 15,05
Taxa d'abandonament (%) 16,67 0 0 0