Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 170

 

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Total matriculats 750 737 725 728
- Dones 286 289 293 289
- Homes 464 448 432 439
Crèdits matriculats 41.957 41.899 42.143 38.497
Crèdits matriculats per estudiant 55,94 56,85 58,13 52,88
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 699,28 698,32 702,38 641,61
Ràtio EETC / Total matriculats 0,93 0,95 0,97 0,88
Estudiants de nou ingrés 208 191 184 192
         
Curs de la cohort  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Oferta de places a 1r curs (O) 170 170 170 170
Demanda en 1a opció (D) 238 218 164 234
Ràtio D/O 1,40 1,28 0,96 1,38
Nota de tall juny PAU 10,898 11,234 10,596 10,800
Nou ingrés a 1r curs 170 172 170 180
- Dones 66 60 73 73
- Homes 104 112 97 107
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 85,3 70,9 88,8 83,3
Nota mitjana d'accés 11,748 11,920 11,424 11,508
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 100,0 99,4 98,8 100,0

 

Rendiment

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 90,64 88,58 83,57 85,93
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 96,72 96,38 95,27 94,72
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 93,72 91,91 87,73 90,72
Crèdits matriculats per primer cop (%) 91,39 94,45 92,36 89,03
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de presentació a 1r curs  96,21 95,04 94,95 91,97
Taxa d'èxit a 1r curs 90,57 88,17 85,18 89,05
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment del 1r any (%) 87,86 85,37 82,04 82,19
Taxa de rendiment del 2n any (%) 88,97 88,19 88,30  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 78,46 85,46    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 89,58      

 

Graduació

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total graduats 143 151 140 127
Taxa d'eficiència (%) 91,83 92,21 94,13 92,36
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,36 4,36 4,29 4,48
         
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Graduats en t 79 87 91 70
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 49.38 46.77 52.60 39.55
Graduats en t o t+1 114 122 126 94
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 71.25 65.59 72.83 53.11

 

Abandonament

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total abandonament 45 69 70 23
         
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 34 52 31 38
No superen el règim de permanència a 1r curs 12 28 12 12
% no superen règim permanència a 1r curs 7.50 15.05 6.94 6.78
Taxa d'abandonament (%) 20.63 27.42 17.34 21.47