Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 170

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total matriculats 729 706 728 750 720
- Dones 243 253 287 286 278
- Homes 486 453 441 464 442
Crèdits matriculats 40.685 41.391 40.459 41.957 39.237
Crèdits matriculats per estudiant 55,81 58,63 55,58 55,94 54,50
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 678,07 689,85 674,32 699,28 653,95
Ràtio EETC / Total matriculats 0,93 0,98 0,93 0,93 0,91
Estudiants de nou ingrés 207 180 201 208 191
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Oferta de places a 1r curs (O) 170 170 170 170 170
Demanda en 1a opció (D) 256 257 228 238 218
Ràtio D/O 1,51 1,51 1,34 1,40 1,28
Nota de tall juny PAU 10,380 10,340 10,560 10,898 11,234
Nou ingrés a 1r curs 186 173 177 170 180
- Dones 62 78 76 66 60
- Homes 124 95 101 104 120
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 83,3 94,8 89,8 85,3 70,6
Nota mitjana d'accés 11,010 11,233 11,335 11,865 12,070
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 87,21 83,12 84,38 90,64 88,58
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 94,80 93,92 95,23 96,72 96,38
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 92,00 88,50 88,60 93,72 91,91
Crèdits matriculats per primer cop (%) 93,07 92,29 90,51 91,39 94,45
           
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de presentació a 1r curs  95,48 92,59 95,72 96,21 95,04
Taxa d'èxit a 1r curs 90,25 84,77 88,50 90,57 88,17
           
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment del 1r any (%) 86,63 79,06 79,08 87,86 85,37
Taxa de rendiment del 2n any (%) 87,26 89,77 94,93 88,97  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 83,18 90,76 90,80    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 90,98 92,55      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 80,56        

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total graduats 135 141 144 143 151
Taxa d'eficiència (%) 93,67 93,45 89,79 91,83 92,21
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,11 4,37 4,31 4,36 4,36
           
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Graduats en t 99 83 89 79 87
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 57,56 49,40 53,29 49,38 46,77
Graduats en t o t+1 125 115 118 114 88
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 72,67 68,45 70,66 71,25 47,31

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total abandonament 39 63 39 45 17
           
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 35 37 40 32 48
No superen el règim de permanència a 1r curs 8 10 19 12 28
% no superen règim permanència a 1r curs 4,65 5,95 11,38 7,50 15,05
Taxa d'abandonament (%) 19,19 19,64 23,35 20,00 25,81