Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 170

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 706 728 750 737 710
- Dones 253 287 286 289 286
- Homes 453 441 464 448 424
Crèdits matriculats 41.391 40.459 41.957 41.899 39.841
Crèdits matriculats per estudiant 58,63 55,58 55,94 56,85 56,11
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 689,85 674,32 699,28 698,32 664,01
Ràtio EETC / Total matriculats 0,98 0,93 0,93 0,95 0,94
Estudiants de nou ingrés 180 201 208 191 184
           
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 170 170 170 170 170
Demanda en 1a opció (D) 257 228 238 218 164
Ràtio D/O 1,51 1,34 1,40 1,28 0,96
Nota de tall juny PAU 10,340 10,560 10,898 11,234 10,596
Nou ingrés a 1r curs 173 177 170 172 173
- Dones 78 76 66 60 75
- Homes 95 101 104 112 98
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 94,8 89,8 85,3 70,9 88,4
Nota mitjana d'accés 11,219 11,345 11,792 11,977 11,339
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 100,0 100,0 100,0 99,4 98,8

Rendiment

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 83,12 84,38 90,64 88,58 83,57
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 93,92 95,23 96,72 96,38 95,27
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 88,50 88,60 93,72 91,91 87,73
Crèdits matriculats per primer cop (%) 92,29 90,51 91,39 94,45 92,36
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de presentació a 1r curs  92,59 95,72 96,21 95,04 94,74
Taxa d'èxit a 1r curs 84,77 88,50 90,57 88,17 85,36
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment del 1r any (%) 79,06 79,08 87,86 85,37 82,04
Taxa de rendiment del 2n any (%) 89,77 94,93 88,97 88,19  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 90,76 90,80 78,46    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 92,55 89,52      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 74,08        

Graduació

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 141 144 143 151 140
Taxa d'eficiència (%) 93,45 89,79 91,83 92,21 94,13
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,37 4,31 4,36 4,36 4,29
           
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Graduats en t 83 89 79 87 91
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 49,40 53,29 49,38 46,77 52,60
Graduats en t o t+1 115 118 114 122 91
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 68,45 70,66 71,25 65,59 52,60

Abandonament

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 63 39 45 69 20
           
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 37 41 34 49 28
No superen el règim de permanència a 1r curs 10 19 12 28 12
% no superen règim permanència a 1r curs 5,95 11,38 7,50 15,05 6,94
Taxa d'abandonament (%) 19,64 23,35 20,63 26,34 16,18