Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 170

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 691 729 704 714
Dones 236 243 253 277
Homes 455 486 451 437
Crèdits matriculats 39.627 40.685 40.375 38.997
Crèdits matriculats per estudiant 57,35 55,81 57,35 54,62
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 660,45 678,07 672,92 649,95
Ràtio EETC / Total matriculats 0,96 0,93 0,96 0,91
Nou ingrés 180 207 180 195
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 170 170 170 170
Demanda en 1a opció (D) 224 256 257 228
Ràtio D/O 1,32 1,51 1,51 1,34
Nota de tall juny PAU 10,064 10,38 10,34 10,56
Nou ingrés a 1r curs 160 186 173 177
Dones 60 62 78 76
Homes 100 124 95 101
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 92,5 83,3 94,8 90,4
Nota mitjana d'accés 10,964 11,049 11,207 11,224
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 98,6 100 100 100

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 86,78 87,21 83,12 86,46
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 94,67 94,8 93,92 95,11
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 91,67 92 88,5 90,9
Crèdits matriculats per primer cop (%) 93,13 93,07 92,29 90,28
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de presentació a 1r curs  92,42 95,48 92,59 95,13
Taxa d'èxit a 1r curs 88,64 90,25 84,77 90,1
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment del 1r any (%) 83,08 86,63 79,06 86,18
Taxa de rendiment del 2n any (%) 89,97 87,26 90,12 -
Taxa de rendiment del 3r any (%) 85,36 83,18 - -
Taxa de rendiment del 4t any (%) 89,96 - - -

Graduació

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total graduats 142 135 141 144
Graduats en t o t+1 117 117 109 121
Taxa d'eficiència (%) 93,11 93,67 93,45 91,95
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,3 4,11 4,37 4,31
Curs de la cohort  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Graduats en t 90 99 83 89
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 56,25 57,56 49,4 53,29
Graduats en t o t+1 108 125 115 98
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 67,5 72,67 68,45 58,68

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 47 39 63 16
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 38 26 40 12
No superen el règim de permanència a 1r curs 19 12 28 12
% no superen règim permanència a 1r curs 11,38 7,5 15,05 6,94
Taxa d'abandonament (%) 22,75 0 0 0