Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 170

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 729 706 725 720
Dones 243 253 284 273
Homes 486 453 441 447
Crèdits matriculats 40.685 41.391 42.655 40.701
Crèdits matriculats per estudiant 55,81 58,63 58,83 56,53
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 678,07 689,85 710,92 678,34
Ràtio EETC / Total matriculats 0,93 0,98 0,98 0,94
Nou ingrés 207 180 201 181
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 170 170 170 170
Demanda en 1a opció (D) 256 257 228 238
Ràtio D/O 1,51 1,51 1,34 1,4
Nota de tall juny PAU 10,38 10,34 10,56 10,898
Nou ingrés a 1r curs 186 173 177 170
Dones 62 78 76 66
Homes 124 95 101 104
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 83,3 94,8 90,4 85,3
Nota mitjana d'accés 11,064 11,224 11,323 11,935
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 100 100 100 100

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 87,21 83,12 84,38 85,83
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 94,8 93,92 95,23 96,85
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 92 88,5 88,6 88,62
Crèdits matriculats per primer cop (%) 93,07 92,29 90,51 91,84
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de presentació a 1r curs  95,48 92,59 95,72 96
Taxa d'èxit a 1r curs 90,25 84,77 88,5 89,32
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment del 1r any (%) 86,63 79,06 79,08 74,18
Taxa de rendiment del 2n any (%) 87,26 89,77 94,59  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 83,18 90,43    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 90,98      

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 135 141 144 141
Graduats en t o t+1 117 109 121 108
Taxa d'eficiència (%) 93,67 93,45 89,79 88,2
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,11 4,37 4,31 4,38
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Graduats en t 99 83 89 79
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 57,56 49,4 53,29 49,38
Graduats en t o t+1 125 115 118 86
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 72,67 68,45 70,66 53,75

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 39 63 40 15
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Total abandonament 35 34 40 28
No superen el règim de permanència a 1r curs 8 10 19 12
% no superen règim permanència a 1r curs 4,65 5,95 11,38 7,5
Taxa d'abandonament (%) 19,19 19,64 23,35 17,5