Durada
Quatre cursos acadèmics
Preu
1.202,32 € (preu orientatiu per estudiants de la UE. Altres tipologies)
Places
260
Branca de coneixement
Ciències socials i jurídiques
Horaris
Matí i tarda (dedicació a temps complet); matí o tarda (dedicació a temps parcial amb matrícula limitada al nombre màxim de crèdits autoritzat per la normativa)
Calendari
De setembre a juny
Crèdits
240 crèdits ECTS
Assignatures bàsiques: 60; assignatures obligatòries: 140; assignatures optatives (incloses les pràctiques externes): 34; treball de fi de grau: 6
Idiomes
Català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura). S'han de cursar 10 crèdits en anglès, a més d'una assignatura dedicada a l'anglès jurídic (Legal English)
Organització