Durada

Quatre cursos acadèmics

Preu

1.202,32 € (preu orientatiu per estudiants de la UE. Altres tipologies)

Places

260

Branca de coneixement

Ciències socials i jurídiques

Horaris

Matí i tarda (dedicació a temps complet); matí o tarda (dedicació a temps parcial amb matrícula limitada al nombre màxim de crèdits autoritzat per la normativa)

Calendari

De setembre a juny

Crèdits

240 crèdits ECTS
Assignatures bàsiques: 60; assignatures obligatòries: 140; assignatures optatives (incloses les pràctiques externes): 34; treball de fi de grau: 6

Idiomes

Català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura). Els alumnes que accedeixen al Grau en Dret el curs 2023/24 i següents, han de cursar un mínim de 9 crèdits ECTS en anglès. Els alumnes que hi han accedit en cursos anteriors al 23/24, han de cursar 10 crèdits en anglès, a més d'una assignatura dedicada a l'anglès jurídic (Introduction to Common Law)

Organització