Durada
Quatre cursos acadèmics
Preu

1.285,44 € (preu orientatiu per estudiants de la UE. Altres tipologies(*)

(*) Inclou el preu de gestió de la matrícula i de l'expedient, les publicacions i els impresos acadèmics i l'assegurança escolar.

Places
80
Branca de coneixement
Ciències socials i jurídiques
Horaris
De mitja jornada els dos primers cursos; de matí i tarda els dos últims cursos
Calendari
De setembre a juny
Crèdits
240 crèdits ECTS
Assignatures bàsiques: 60; assignatures obligatòries: 116; assignatures optatives: 40; pràctiques externes: 10; treball de fi de grau: 14
Idiomes
Català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura)
Organització