Doble grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades

Durada Cinc cursos acadèmics
Preu 4.576,40 € (preu orientatiu per estudiants de la UE. Altres tipologies)
Places 15 places
Admissions Com accedir a aquests estudis
Branca de coneixement
Art i humanitats
Horaris

En general, l'estudiant haurà de cursar les assignatures del grau en Traducció i Interpretació en horari de matí i les assignatures del grau en Llengües Aplicades en horari de tarda

Calendari
De setembre a juny
Crèdits
480 crèdits ECTS
Idiomes
Anglès (obligatori), francès, alemany o llengua de signes catalana. És recomanable tenir, almenys, un nivell B1 d'anglès i un nivell A1+ de francès, d'alemany o de llengua de signes catalana a l'inici dels estudis
Lloc
Organització

Els estudis

Docència

Informació i tràmits