Durada Cinc cursos acadèmics
Preu

Preu per a ciutadans de la UE (*): 1.562,34 €

Preu per a no residents i ciutadans de fora de la UE (*): 10.868,56 €

(*) Inclou el preu de gestió de la matrícula i de l'expedient, les publicacions i els impresos acadèmics i l'assegurança escolar.

Places 15 places
Admissions

Com accedir a aquests estudis

Accés per la via d'anglès: Prova d'Aptitud Personal

Branca de coneixement
Art i humanitats
Horaris

En general, l'estudiant haurà de cursar les assignatures del grau en Traducció i Interpretació en horari de matí i les assignatures del grau en Llengües Aplicades en horari de tarda

Calendari
De setembre a juny
Crèdits
480 crèdits ECTS
Idiomes
Anglès (obligatori), francès, alemany o llengua de signes catalana. És recomanable tenir, almenys, un nivell B1 d'anglès i un nivell A1+ de francès, d'alemany o de llengua de signes catalana a l'inici dels estudis
Lloc
Organització