Estudis de la UPF als quals pots accedir

Pots accedir a qualsevol estudi de la UPF des de:

  • El batxillerat + PAU o des de COU + PAU amb independència de la modalitat/opció de batxillerat que hagis cursat.
  • Un cicle formatiu de grau superior o formació professional de segon grau. Els estudiants que hagueu realitzat una formació professional podeu presentar-vos a la fase específica de les PAU per obtenir una nota d'admissió superior a la nota d'accés obtinguda en la formació professional.

Si ets ciutadà espanyol i has cursat estudis o has obtingut un títol per accedir a la universitat en un sistema educatiu estranger, l'hauràs d'homologar. En aquest cas, consulta l'apartat "Estudiar a Catalunya: homologació del batxillerat" a la pàgina web del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Per obtenir la informació necessària referent a les proves d'accés a la Universitat (PAU) i a la preinscripció universitària que hauràs de fer per participar en l'assignació de plaça a un estudi universitari del sistema universitari de Catalunya, pots contactar amb:

 

Oficina d’Accés a la Universitat
Adreça: Via Laietana, 2 planta baixa
Població: 08003 Barcelona
Telèfons: 93 223 03 23 i 93 223 25 91 de 9.00 a 14.00 hores
Adreça de contacte: Bústia de contacte
Horari d'atenció: Tot l'any de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

 

Si necessites més informació, la trobaràs a:

 

També cal que tinguis en compte que determinats estudis universitaris requereixen la realització d'una prova específica per poder-hi accedir. És la prova d'aptitud personal (PAP). Pots consultar els estudis amb PAP de la Universitat Pompeu Fabra:

Un cop admès a la universitat, cal que t'informis del procediment de matriculació a la UPF.

Si accedeixes a la universitat des d'un Cicle Formatiu de Grau Superior, consulta si pots sol·licitar reconeixements entre Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) i estudis universitaris de grau.