Tens un projecte en vigor i creus que pot aportar solucions a la pandèmia de la COVID-19?

La Comissió Europea demana que es publiquin a la Plataforma de Resultats Horizon els resultats de projectes europeus (en curs o acabats) que podrien derivar en donar solució a problemàtiques sorgides arran de la COVID-19 per a fer-los visibles a possibles inversors.

 

Has patit alguna incidència a causa de la COVID-19?

Comunica-ho el més aviat possible a la teva UGA i a la gestora de projectes del Servei de Recerca per tal que emprenguem les accions necessàries.

 

Projectes Horizon 2020

La Comissió Europea ha agilitzat i flexibilitzat les peticions de pròrroga i l'acceptació de despeses no executades:

 • Fes un cop d'ull a les FAQs d'Horizon 2020 per estar a l'última sobre l'impacte de la COVID-19 en els projectes de recerca;
 • La clàusula force majeure dels contractes d’H2020 considera els projectes afectats per la COVID-19.

 

Projectes del Ministerio de Ciencia e Innovación

 • Reactivació dels terminis administratius des de l'1 de juny
  Con efectos desde el 1 de junio de 2020, se derogará la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, relativa a la suspensión de plazos administrativos. Desde esa misma fecha, el cómputo de los plazos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas.
 • Nota informativa sobre l'aplicació del Real Decreto-ley 11/2020 amb les mesures urgents complementàries, tant a nivell social com econòmic per a fer front a la COVID-19;
 • Terminis administratius de l’Agencia Estatal de Investigación arran de la crisi de la COVID-19 .

 

Projectes de l'AGAUR

 • Efectes de les mesures del coronavirus en la tramitació de les beques i ajuts: 1 de juny aixecament suspensió de terminis

  D’acord amb el Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19, us informem que amb efectes des del dia 1 de juny de 2020, el còmput dels terminis administratius dels actes i procediments derivats de la gestió de les convocatòries de beques i ajuts de l’AGAUR que haguessin quedat suspesos es reprendrà, o es reiniciarà, si així s’hagués previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues.

 • Informació en relació a la pròrroga dels contractes FI i BP;
 • FAQs Doctorats Industrials;
 • Ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI):

  • S'ampliarà el termini d'acceptació dels ajuts de noves concessions de la convocatòria FI 2020 fins al 15 de juny de 2020.
  • S'ampliarà el termini d'incorporació de totes les persones beneficiàries dels ajuts de la convocatòria FI 2020 fins al proper 1 de novembre de 2020 (tant les comunitàries com les extra-comunitàries). Es permetrà poder presentar la matrícula a un programa de doctorat per al curs 2020-2021, sense la necessitat de formalitzar prèviament la matrícula al curs 2019-2020 prevista inicialment a la convocatòria.
  • Activitats formatives en el marc de la darrera anualitat dels ajuts de la convocatòria FI 2019 (ajuts que finalitzen durant aquest any), s'ampliarà el termini per a la realització d'aquestes activitats formatives fins als 9 mesos següents a la data de finalització d'aquest ajut (actualment, el termini era de 6 mesos). Per aquelles persones investigadores que hagin finalitzat el seu tercer any d'ajut a partir de la declaració de l'estat d'alarma (14/03/2020), també s'ampliarà el termini de presentació de sol·licituds fins als 3 mesos següents a la data de finalització de l'ajut. Quan l'activitat formativa s'hagi iniciat durant l'estat d'alarma, també es podrà sol·licitar aquest ajut dins d'aquests terminis, després de l'inici de l'activitat.