Nom de l'agrupació: Clúster Emergent del Cervell Humà (CECH)

La missió del Clúster Emergent del Cervell Humà (CECH) és aconseguir la comprensió integrativa i multinivell del cervell humà, i a partir de la mateixa, impulsar les vies d'explotació d'aquest coneixement en base a oportunitats de mercat, necessitats tecnològicas o nous coneixements en col·laboració amb agents socials i industrials de diferents sectors (clínic, educatiu, tecnològic), amb els que s'aportarà un benefici per a la salut de la nostra societat. Per aconseguir-ho, es plantegen una sèrie de reptes en diferents àrees que agrupen investigadors/es de disciplines com la neurociència, computació, medicina, bioquímica i la neuroenginyeria. Aquesta proposta integra una estratègia multidisciplinària per entendre com el funcionament del cervell dona lloc a les funcions cognitives, tant en estat saludable com en estat patològic, incluint la seva trajectòria evolutiva des de la infància. 

 

Beneficiaris:

Universitat Pompeu Fabra (UPF), Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), Barcelona Supercomputing Center (BSC), Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB), Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM).

 

El projecte CECH, amb número de projecte 001-P-001682, està cofinançat en un 50% amb 1.527.637,88 € pel Fons de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.