Les universitats Pompeu Fabra, Autònoma de Barcelona, Autónoma de Madrid i Carlos III van signar l'any 2008 un acord de col·laboració, per un període inicial de cinc anys, conegut amb el nom d'Alianza 4 Universidades (A4U) amb els objectius de:

 Millorar la mobilitat internacional d'estudiants, investigadors i acadèmics.

 Impulsar la projecció internacional i les relacions internacionals de les quatre universitats.

Entre les accions realitzades per la A4U hi destaquen la convocatòria conjunta de mobilitat de doctors i la creació de l'oficina OPERA a Brussel·les.

 

Per a més  informació, consulteu la web: http://www.alliance4universities.eu/a4u/es