Activitat Multimèdia de Kaltura

Autogravació (Kaltura Capture)

Base de dades

Carpeta

Consulta

Control d'assistència

Enquesta

Etiqueta

Fòrum

Fòrum avançat

Glossari

Llibre

Lliçó

Mahara

Nearpod

Pàgina

Paquet Scorm

Pujar un fitxer

Pujar un vídeo

Qüestionari d'avaluació

Restriccions d'accés i seguiment de compleció

Seguiment de l'activitat dels estudiants

Sondeig

Taller

Tasca

Tasca de Turnitin

URL

Videoconferència (eina externa-Collaborate)

Wiki

Xat