Paquet Scorm

Un paquet SCORM (de l’anglès, Sharable Content Object Reference Model) és un conjunt de fitxers empaquetats segons un estàndard consensuat d’objectes d’aprenentatge. El mòdul d’activitat SCORM permet pujar i afegir al curs fitxers .zip que continguin paquets en format SCORM o AICC.

Activitats formatives:
  • Estudi i treball autònom, individual,
Metodologies d'aprenentatge:
  • Métode expositiu o lliçó magistral, Estudi de casos, Aprenentatge orientat a projectes, Contracte d'aprenentatge,
Sistemes d'avaluació:
  • Cap