Pujar un fitxer

Permet al professor pujar un fitxer a l'aula perquè els estudiants el puguin consultar
Activitats formatives:
  • Classes teòriques,
Metodologies d'aprenentatge:
  • Métode expositiu o lliçó magistral,
Sistemes d'avaluació: