Base de dades

El mòdul d’activitat “Base de dades” permet als participants crear, mantenir i cercar una col·lecció d’entrades (per exemple, registres). L’estructura de les entrades les defineix el professorat com un nombre de camps. Els tipus de camps inclouen caselles de selecció, botons d’opció, menús desplegables, àrees de text, URL, imatges i fitxers carregats.

Activitats formatives:
  • Estudi i treball en grup,
Metodologies d'aprenentatge:
  • Estudi de casos, Resolució d'exercicis i problemes, Aprenentatge basat en problemes, Aprenentatge orientat a projectes, Aprenentatge cooperatiu,
Sistemes d'avaluació:
  • Examen