Preparació de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, obtenció i anàlisi de dades, etc. per exposar o lliurar a classe mitjançant el treball dels estudiants en grup.

Eines

Base de dades

Consulta

Enquesta

Fòrum

Fòrum avançat

Glossari

Lliçó

Qüestionari d'avaluació

Sondeig

Taller

Tasca

Tasca de Turnitin

Videoconferència (eina externa-Collaborate)

Wiki

Continguts relacionats

Metodologies d'aprenentatge:

  • Aprenentatge basat en problemes (ABP), Aprenentatge basat en recerca (ABR), Aprenentatge orientat a projectes, Estudi de casos, Ludificació (gamificació), Resolució d'exercicis i problemes

Sistemes d'avaluació:

  • Tots

Competències:

  • Recordar, Comprendre, Aplicar, Analitzar, Crear