Fòrum

Permet que els participants mantinguin discussions asíncrones, és a dir, discussions que s’estenen durant un període de temps llarg.

Bones pràctiques i experiències

Activitats formatives:
  • Seminaris/tallers, Classes pràctiques, Pràctiques externes, Tutories, Estudi i treball en grup, Estudi i treball autònom, individual,
Metodologies d'aprenentatge:
  • Métode expositiu o lliçó magistral, Estudi de casos, Resolució d'exercicis i problemes, Aprenentatge basat en problemes, Aprenentatge orientat a projectes, Gamificació, Flipped classroom, Aprenentatge i serveis (ApS),
Sistemes d'avaluació: