On buscar ofertes

Campus Treball 

iAgora

 • Ofereix oportunitats de feina i de pràctiques a l’estranger, sobretot a Europa

Altres mitjans

 • En cas que trobis una empresa o institució interessada en contractar-te mitjançant pràctiques, hauràs de contactar amb el Servei de Carreres Professionals per tal de d'establir els acords del conveni.

 

Has de tenir en compte que realizar pràctiques en empresa mai pot ser un motiu per eximir-te de les teves obligacions acadèmiques.

Aspectes clau

 • ​​Podràs fer un màxim de 800 hores de pràctiques per curs acadèmic.
 • La retribució mínima ha de ser de 6€ / hora. L'única excepció en què s'admet una retribució inferior o cap retribució és que la institució sigui un organisme públic o una entitat sense ànim de lucre.
 • Les pràctiques es poden fer mitjançant:
  • Conveni Universitat - Empresa: si has trobat una oferta de pràctiques a Campus Treball.
  • Contracte Laboral: en cas que trobis feina pel teu compte i vulguis sol·licitar-ne el reconeixment consulta l'apartat Obtenir crèdits de pràctiques amb contracte laboral

 

Pràctiques Curriculars

Les curriculars permeten obtenir crèdits, tenint en compte que: 

 • És imprescindible tenir tot 1r i 2n curs aprovat per als Graus en ADE, ECO, IBE i EMP
 • Per als alumnes del Doble Grau cal tenir l'accés a 6è curs
 • Les tasques han d'estar relacionades amb el teu Grau
 • Les pràctiques són assignatures del teu pla d'estudis i estan repartides en 3 optatives:
  • Pràctiques I - Internship I, 5 crèdits (125 hores de pràctiques)
  • Pràctiques II - Internship II, 5 crèdits (125 hores de pràctiques)
  • Pràctiques III - Internship III, 4 crèdits (100 hores de pràctiques)
 • ​Per tant, per obtenir el màxim nombre de crèdits de pràctiques hauràs de realitzar 350 hores

 

 • ​Pràctiques que es realitzin en una empresa familiar, o bé hi hagi una relació de parentiu fins a segon grau amb algun directiu o amb el tutor extern:
  • L'alumne ho haurà de comunicar per escrit al Servei de Carreres Professionals i a la Secretaria de la Facultat
  • Des de Secretaria es valorarà individualment la conveniència de l'assignació de crèdits per la realització de pràctiques
  • El fet de no comunicar aquesta circumstància als òrgans citats anteriorment podrà ser motiu d'anul·lació de l'assignació de crèdits de pràctiques

 

 • Pràctiques gestionades mitjançant una Empresa de Treball Temporal o d'una empresa intermediària 
  • Serà valorada per una comissió especial i no es garanteix que s'atorguin crèdits
  • Es valorarà especialment que hi hagi un interlocutor real, a l'empresa on estàs fent pràctiques, que es comprometi a valorar a l'alumne per escrit
  • També es valorarà que l'empresa ja tingui un conveni marc amb la UPF
  • Caldrà garantir que es compleixin tots els requisits que vetllen per un correcte funcionament de les pràctiques així com una bona comunicació entre empresa i Universitat

 

 • L'autorització definitiva de tots els convenis pertany a la coordinadora de pràctiques de la Facultat, d'acord als requisits esmentats anteriorment

 

Pràctiques Extracurriculars

Les extracurriculars no permeten obtenir crèdits i cal tenir en compte que:

 • Les tasques han d’estar relacionades amb el teu Grau 
 • Les podràs fer a qualsevol curs del Grau, encara que et trobis en alguna d'aquestes situacions
  • que tinguis assignatures pendents de 1r o 2n curs 
  • que prèviament hagis fet pràctiques curriculars i ja hagis incorporat el màxim de crèdits 14 crèdits
  • que no t'interessi incorporar més crèdits al seu expedient
 • L'autorització definitiva de tots els convenis pertany a la coordinadora de pràctiques de la Facultat, d'acord als requisits esmentats anteriorment

 

Plans docents de l'assignatura Pràctiques en empresa

* consulta al PDA els requisits addicionals perquè esdevenguin pràctiques curriculars

 

Compte amb el nombre màxim de crèdits optatius

 • La Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau de la UPF (art. 4.4.2) estableix un marge de 16 crèdits de flexibilitat a l'hora de matricular crèdits optatius
 • Molt recomanable: abans de sol·licitar la matrícula de les pràctiques, comprova al teu expedient que no superis el nombre màxim matriculable de crèdits optatius segons el teu pla d'estudis:
Grau Nombre de crèdits optatius mínims a superar Nombre màxim de crèdits optatius que espoden matricular 
ADE 59 75
ECO 59 75
EMP - MGT 53 69
IBE 54 70

 

I si superes aquests màxims, tingues en compte que per incorporar els crèdits de pràctiques:

 • Hauràs de fer canviables assignatures que tinguis suspeses o abandonades de cursos anteriors
 • Aquest fet comporta haver d'abonar el preu del crèdit de les assignatures de pràctiques amb el recàrrec que correspon a la segona matrícula d'una mateixa assignatura
 • També comporta arrossegar les convocatòries exhaurides de l'assignatura suspesa o abandonada