Resolució de la convocatòria d'eleccions a la Junta de Facultat d'Economia i Empresa   

Calendari electoral

Acta de constitució de la mesa electoral

 

Període de presentació de candidatures: del 7 al 21 de febrer del 2022

Model de candidatura

Registre de candidatura

Hi ha dues opcions per presentar les candidatures:


Reglament de la Facultat d'Economia i Empresa

Reglament Electoral de la UPF

Comprovant del teu rebut de votació