• Important: No matriculis assignatures del mateix mòdul horari. Si ho fas, tindràs solapament de classes i exàmens. 
  • Si es matricula una assignatura del mòdul 4 i una altra del mòdul 5, quan es faci la distribució de seminaris s'intentarà que no hi hagi solapaments, però si n'hi ha, es podrà sol·licitar canvi de seminari per permuta. Atenció: mirar el nombre de subgrups de seminaris que té cada assignatura a la columna "núm. Subgrups" de la plantilla de mòduls horaris, ja que si el solapament es produeix entre dues assignatures que només tenen un subgrup de seminaris, no serà possible el canvi
  • No podràs matricular assignatures obligatòries d'un altre estudi (i que siguin optatives per al teu) fins el període d'automodificació de matrícula que tindrà lloc al setembre.
  • Novetat: durant el període de matrícula del juliol també es podran matricular assignatures de Formació Transversal de Lliure Elecció (FTLE).
  • Abans de matricular-te d'assignatures noves t'hauràs de matricular de les assignatures de Formació Bàsica i/o Obligatòries no superades.
  • Règim de progressió (consulta si pots matricular assignatures de 3r / 4t curs)
  • Matrícula accelerada
  • Les assignatures optatives
  • Horaris / Calendari acadèmic
  • Citació: A partir del dia 24 de juliol podràs consultar la teva citació