El Projecte DICOLED és una iniciativa del Grup de Recerca TIDE en Tecnologies Educatives de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) en col·laboració amb l'Associació de Mestres Rosa Sensat (RS), que es centra en el desenvolupament de la Competència Digital Docent (CDD) i la digitalització als centres educatius, a través del disseny de Recursos Educatius Oberts (REO).

Es posaran en marxa activitats orientades a la difusió de Recursos Educatius Oberts (REO) sobre les millors propostes d'aula (no universitària) que apliquin la Competència Digital Docent (CDD) i la digitalització dels centres educatius, la sensibilització sobre aspectes crítics de la CDD (ètica, benestar digital) i la facilitació de processos per a la inspiració mútua.