REOJocs és el nou joc de cartes de DICOLED, en el qual podràs conèixer i aprofundir, de forma lúdica, en els Recursos Educatius Oberts presents al territori català.

Amb aquest joc, podràs descobrir i indagar sobre plataformes que t'oferiran noves i innovadores possibilitats educatives per aplicar a l'aula.

La dinàmica se centra a comprendre, per a cada plataforma, els eixos temàtics que tracta, quina metodologia segueix, per a quina etapa educativa està orientada, si es poden sumar recursos dins de la mateixa plataforma, i si afavoreix a la creació de comunitat entre el conjunt d'usuaris.

REO Jocs es compon de 30 cartes, entre les quals n'hi ha:

  • 14 cartes de diferents plataformes (amb QR que et dirigeix a cada plataforma)
  • 14 cartes de preguntes
  • 1 carta amb els criteris de qualitat que segueixen els REOs (amb QR a la pàgina "Qualitat REO")
  • 1 díptic amb les instruccions del joc (amb QR a aquesta pàgina)


 

Publicació derivada

Davinia Hernández-Leo, Belén Beltrán-Beltrán, Karina Ginoyan, Inés González-Cabezas, Francisco Pérez-Basso and Shatha N. Alkhasawneh (2024). REOJocs: A Card Game about Teacher Community and OER Platforms, 19th European Conference on Technology Enhanced Learning, Krems, Austria. 

Material imprimible en 3 idiomes

Coneix més sobre REOJocs