El kit de DICOLED agrupa diferentes recursos complets i transversals que tracten la Competència Digital Docent, la digitalització a l'aula i les plataformes de Recursos Educatius Oberts.

Mira el vídeo per conèixer tots els materials que hem incorporat al kit DICOLED, i si tu també el vols tenir, apuntat als nostres tallers virtuals o contacta amb nosaltres perquè anem al teu centre!

A més, en el següent llistat et detallem cada material:

PyramidApp

Eina amb patró de col·laboració "piràmide" o "bola de neu", on l'alumnat treballa inicialment de manera individual i després en grups petits que es fusionen en grups més grans a mesura que avança l'activitat.

Al kit que rebrà qui participi dels tallers DICOLED es troba la versió física de PyramidApp, la qual conté un pòster i el manual d'instruccions.

REOJocs

Amb el joc de cartes original de DICOLED "REOJocs" podràs treballar de forma lúdica i fonamentada les plataformes de REOs. El paquet de cartes (amb un total de 30) conté:

  • 14 cartes de diferents plataformes (amb QR que et dirigeix a cada plataforma)
  • 14 cartes de preguntes
  • 1 carta amb els criteris de qualitat que segueixen els REOs (amb QR a la pàgina "Qualitat REO")
  • 1 díptic amb les instruccions del joc

Carta de criteris de qualitat

La carta de qualitat es centra en els criteris que l'equip DICOLED ha dissenyat, amb la finalitat de què us serveixi de marc orientatiu per a concebre quins aspectes tenir en compte per garantir que el vostre recurs compleixi amb certs estàndards de qualitat.

Aquests indicadors sorgeixen d'una recerca prèvia per basar, a partir de literatura científica, el disseny i la creació d'uns criteris basats en la rigorositat, la contrastació i la fonamentació teòrica.

Al kit que rebrà qui participi dels tallers DICOLED, aquesta carta es troba dins del paquet de cartes de REOJocs.

A més, afegim la versió física de la nostra guia per millorar la qualitat del teu REO.

Competència Digital Docent: Beneficis vs costos

Amb aquesta activitat podràs treballar quins efectes positius i negatius pot tenir la implicació i integració d'eines digitals a la pràctica docent. Et presentem diversos aspectes on aquesta digitalització pot influenciar, però també deixem espai perquè afegeixis elements que tu consideris importants, i, a més, podràs valorar la importància amb la qual les eines digitals impacten en cada ítem (amb l'escala de valoració que prefereixis).

Al kit que rebrà qui participi dels tallers DICOLED es troben dues fitxes per tractar les potencialitats i els reptes de la implementació d'eines digitals.

Competència Digital Docent: Benestar docent

Amb aquesta dinàmica es pretèn analitzar l'impacte de les eines digitals en diferents esferes personals i professionals. Podreu emplenar l'espai en blanc que trobareu al mig de la fitxa amb el tema que vulgueu tractar, i podreu seleccionar a les check lists dels diferents eixos d'anàlisi els elements que vosaltres creieu que tenen relació o es veuen afectats respecte el tema que hagueu escollit (tant de forma positiva com negativa).

Al kit que rebrà qui participi dels tallers DICOLED hi haurà una fitxa per tractar el benestar docent relacionat amb la digitalització.

Fullet del Concurs DICOLED

Instruccions per emplenar el formulari d'inscripció al Concurs

Materials addicionals

Totebag retolada del projecte + retolador + post-its.