El projecte DICOLED sorgeix en el Grup de recerca de Tecnologies Educatives (TIDE) de la Universitat Pompeu Fabra en col·laboració de l'Associació de Mestres Rosa Sensat (RS).

El grup de recerca TIDE (Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l'Educació) forma part de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria i del Departament de TIC de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. És un grup de recerca oficial reconegut per la Generalitat de Catalunya (2017 SGR 1698) i la UPF, i col·labora amb investigadors de WSSC (Web Science and Social Computing) i FubIntLab en el context de la iniciativa de recerca TESI (Technology, Society, and Interactions) dins del departament de TIC de la UPF.

L’Associació Rosa Sensat compta amb més de de 1.000 socis i mestres, i 58 anys d’història. Aquesta entitat es centra en la millora de la qualitat pedagògica al territori català, a partir de la innovació, la promoció de l’escola democràtica, la potenciació de l’ús de la llengua catalana i la millora a nivell general de la dimensió educativa a Catalunya.

DICOLED és un projecte finançat pels Ajuts Next Generation per a l'impuls digital a l'educació (Direcció General d'Innovació, Digitalització, Currículum i Llengües, Generalitat de Catalunya).