"Competència digital docent: beneficis vs. costos" és una dinàmica en la qual podràs analitzar i avaluar diferents efectes de la digitalització.

Amb les fitxes dissenyades per aquesta activitat, podreu reflexionar i debatre sobre com la integració de les eines digitals impacten en les qüestions que es nomenen. A més, en els espais en blanc podreu puntuar (o utilitzar qualsevol altre mètode de valoració d'escala) per a poder detallar el grau de rellevància de cada factor.

També hi ha espais en blanc on podreu incloure els vostres propis enunciats que considereu amb relació a aspectes positius o negatius que la digitalització produeix.

Si vols aconseguir el kit amb aquest material complet per poder treballar la Competència Digital Docent i la digitalització (i tota la resta), inscriu-te en el nostre taller virtual!