Els premis DICOLED s'emmarquen en una col·laboració entre el Grup de Recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l’Educació (TIDE) de la Universitat Pompeu Fabra i l'Associació de Mestres Rosa Sensat, amb finançament dels Ajuts Next Generation per a l’Impuls Digital a l'Educació de la Generalitat de Catalunya (Direcció General d'Innovació, Digitalització, Currículum i Llengües).

Es busca donar difusió a propostes en l’educació formal no universitària que apliquin la Competència Digital Docent (CDD) en format de Recursos Educatius Oberts (REO), per facilitar la compartició, la inspiració mútua i la millora digital col·lectiva a l’educació. A més, el procés del concurs també busca comprendre com continuar fomentant aquest objectiu.