"Competència digital docent: benestar docent" revisa de forma holística com afecta la digitalització en diferents esferes personals i professionals de la figura docent.

La fitxa està dissenyada perquè tracteu la temàtica que sigui del vostre interès, i l'escrigueu a l'espai en blanc del centre. A cada eix hi ha una checklist destacant efectes i conseqüències positius i negatius arran de les eines digitals, perquè pugueu reflexionar, debatre i resoldre si la digitalització us ha provocat, o creieu que provoca, aquests beneficis o problemàtiques amb relació al tema que hàgiu escollit.

Si vols aconseguir el kit amb aquest material complet per poder treballar la Competència Digital Docent i la digitalització (i tota la resta), inscriu-te en el nostre taller virtual!

PDFs interactius/Material imprimible en 3 idiomes