Contacte

TIDE Grup de Recerca en Tecnologies Interactives i distribuïdes per a l'Educació

Edifici Tànger (campus del Poblenou)
Tànger, 122-140
08018 Barcelona

 +34 935 42 14 56

[email protected]

X@TIDE_UPF