Càtedres d'empresa
Les Càtedres d'empresa permeten establir una complicitat a llarg termini per investigar i transferir coneixement. Són concretes, intenses i proporcionen resultats tangibles en el seu camp d'impacte, i són un signe de compromís de la universitat amb el món social. 

La Càtedra de Reptes Globals i Benestar Planetari treballa al voltant de tres eixos interrelacionats: reptes globals, governança urbana i benestar planetari. Dirigida per Carles Freixa, funciona des de principis del 2021.

A partir de l’èmfasi en la joventut com a agent especialment innovador, la càtedra es planteja com un laboratori d’idees per repensar el contracte intergeneracional en l’era post-pandèmia, parant atenció als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’emergència climàtica, la transformació tecnològica i les desigualtats socials.

La càtedra Reptes Globals i Benestar Planetari promou la divulgació, el debat, la transferència dels resultats de les recerques més disruptives i l’impuls de la transformació en els comportaments socials i les polítiques públiques per tal de contribuir a la regeneració del teixit econòmic i social, així com al diàleg intergeneracional com a motor d’aquest canvi.

 

Càtedra Reptes Globals i Benestar Planetari UPF

La Càtedra Ideograma-UPF de Comunicació Política i Democràcia té com a partner la consultora Ideograma i s’orienta a la formació, la recerca i la difusió de coneixements sobre la comunicació política i els seus efectes en els sistemes democràtics. Funciona des del 2018 i la dirigeix Carles Pont.

El seguiment i l’anàlisi que du a terme la càtedra comprèn qüestions de gran rellevància per a les democràcies com ara la comunicació política durant el Coronavirus, la construcció dels lideratges polítics, la credibilitat de la informació, els populismes i els discursos d’odi.

Per fomentar el coneixement en aquests temes, la Càtedra Ideograma-UPF de Comunicació Política i Democràcia desplega l’activitat en els camps de la recerca –articles científics, llibres, informes–, la transferència –Premis Càtedra Ideograma-UPF, congressos, jornades i tallers– i la divulgació als mitjans de comunicació i a les xarxes.  

 

Càtedra Ideograma-UPF

La Càtedra Futurs de la Comunicació és una iniciativa del Departament i la Facultat de Comunicació de la UPF per fomentar la recerca col·lectiva sobre la comunicació. Sota la direcció de Jordi Balló, la càtedra comença a caminar el 2022 i compta amb la col·laboració inicial de catorze empreses i institucions.

Per tal d’anar més enllà de la visió immediata sobre les necessitats i els reptes del sector, la càtedra vol abordar l’espai comunicatiu amb una actitud prospectiva. Es tracta d’analitzar les transformacions que afecten i afectaran tant els models econòmics i organitzatius de les empreses com les pautes de consum informatiu i cultural de la societat.

Així, la Càtedra Futurs de la Comunicació impulsa una línia estratègica de recerca de 'futur studies' en contracte estret amb les empreses i institucions col·laboradores, que n’integraran els resultats; alhora, aquestes troballes es divulgaran entre la societat i els sectors implicats.

 

Càtedra Futurs de la Comunicació