Arsenal
ARSENAL és un espai de transferència de la Facultat de Comunicació de la UPF que s'articula com a hàbitat d'experimentació i d'implementació per tal que aquells projectes amb més potencial desenvolupats en l'entorn acadèmic puguin ser professionalitzats i traslladats al món professional. Es tracta, per tant, d'un ecosistema d'iniciatives de creació audiovisual i digital innovadora, així com de recerca aplicada, amb l'objectiu de fer-les arribar a la societat. 

ARSENAL vol ser referent en l’àmbit de les tecnologies emergents, la innovació audiovisual, les arts digitals, els nous formats periodístics i la comunicació estratègica d’impacte social.

ARSENAL vol ser referent en l’àmbit de les tecnologies emergents, la innovació audiovisual, les arts digitals, els nous formats periodístics i la comunicació estratègica d’impacte social. És un espai dinamitzador que rellança el millor de la creació generada per diversos àmbits universitaris per establir ponts estables amb el sector de les indústries culturals i de la creació artística.

 

ARSENAL