Projectes Projectes

Trastorns de salut en el treball

C Serra (senior), J Delclòs (senior), JM Ramada (postdoc), M Ubalde (postdoc), M. López-Ruiz (postdoc), M Soler (predoc)

Col·laboracions nacionals i internacionals: Cochrane Work, Modernet, IS Global, Universidad de Alicante, BiblioPro.


Projectes: