Visualització del contingut web

COSAMar: COVID-19 en treballadors/es sanitaris

IP: Mireia Utzet, Consol Serra, Fernando G. Benavides

 

RESUM

L’arribada el 2020 de la pandèmia per COVID-19 ens ha fet, com a la resta de serveis del PSMar, orientar la recerca cap a l’estudi de l’impacte de la COVID-19, en el nostre cas entre els professionals sanitaris i avaluar les intervencions preventives adoptades a fi de gestionar millor l’actual pandèmia i estar millor preparats per a possibles futures crisis sanitàries.

A la primera fase de l’estudi s’ha inclòs a tots els treballadors amb més d’una setmana de contracte amb el PSMar durant 2020 (n= 5.543 treballadors) i els casos COVID-19 confirmats amb PCR. Després de comparar la taxa d’incidència entre la primera i la segona onada s’ha pogut estimar que un 50% del descens estaria explicat per les mesures preventives no farmacològiques (distància física, mascaretes, formació, higiene de mans, etc.). Aquesta part quantitativa es complementa amb dades qualitatives produïdes per diversos grups focals, ja fet i en fase d’anàlisis.

“la taxa d’incidència entre la primera i la segona onada s’ha pogut estimar que un 50% del descens estaria explicat per les mesures preventives no farmacològiques”.

Aquest projecte es fa en estreta col·laboració amb la Direcció de Recursos Humans i el Servei d’Epidemiologia i Avaluació del PSMar. 

Suport econòmic de la Fundació Prevent i el Departament DCEXS- Universitat Pompeu Fabra 

.

Presentació del projecte

 

Informe Final presentat a Fundació Prevent

 

RESULTATS:

Publicacions:

 

Comunicacions en congressos nacionals i internacionals:

  • Título: What haave we learned between the first and second waves, the PSMar case (Barcelona-Spain) Congreso: XXXIX Reunión anual SEE Año: 2021 Lugar de Celebración: León (España) Tipo de presentación: comunicación oral
  • Título: ¿Qué hemos aprendido entre la primera y la segunda ola de COVID-19? El caso de un hospital universitario de tercer nivel. Congreso: I Congreso Internacional y XIV Congreso Nacional de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito sanitario Año: 2021 Lugar de Celebración: Virtual Tipo de presentación: comunicación oral