Visualització del contingut web

Aquesta línia de recerca, fonamentada en l'objectiu 8 de l'Agenda 2030 “Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a tothom”, pretén recol·lectar i harmonitzar la millor informació disponible sobre salut laboral a els 22 països que conformen la Regió Iberoamericana, definida per l'Organització Iberoamericana de Seguretat Social (OISS): Andorra, Argentina, Bolívia, Brasil, Xile, Colòmbia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Equador, El Salvador, Espanya, Guatemala, Hondures, Mèxic, Nicaragua, Panamà, Paraguai, Perú, Portugal, Uruguai i Veneçuela.

Per això, les fonts de dades d'interès especial són les enquestes nacionals de condicions de treball, les enquestes nacionals de salut, les enquestes de llars, els registres oficials de cada país, així com dades d'organitzacions internacionals que recopilen i harmonitzen part d'aquestes dades.

La experiència acumulada des de 2014 amb la Red experta en  Encuestas sobre Condiciones de Trabajo y Salud (Red ECoTES) és de gran ajuda per aconseguir els actuals objectius

Aquesta línia està coordinada amb l'Observatori Iberoamericà de Seguretat i Salut en el Treball (Observatori ISST) de l'Organització Iberoamericana de la Seguretat Social (OISS), la direcció científica del qual assumeix CISAL-UPF.

 

PROJECTES

Actuals:

  • Exceso de mortalidad por todas las causas en población en edad de trabajar (15-70 años) 2015-2020 en paises latinoamericanos.
  • Perfiles nacionales de seguridad y salud en el trabajo.
  • Efectos de la informalidad y precariedad en la salud