Basat en la Xarxa experta en Enquestes sobre Condicions de Treball i Salut (Xarxa ECoTES): http://www.ecotes.una.ac.cr  i en col·laboració amb l'Organització Iberoamericana de Seguretat Social, l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el treball de el Ministeri de treball i l'Organització Internacional de treball (Oficina per a Espanya), s'han analitzat les enquestes de Colòmbia, Argentina, Perú, Equador, Xile, Panamà, Nicaragua, el Salvador, Hondures, Guatemala, Costa Rica, Uruguai, Portugal i Espanya, s'han produït diverses anàlisis comparades sobre les condicions d'ocupació, treball i salut en la Regió. l'Observatori ISST contribueix 1) a la monitorització de la situació de la seguretat i salut en el treball en els països iberoamericans i 2) a establir recomanacions per a la millora dels sistemes d'informació de la seguretat i salut en el treball en els països iberoamericans.

Projectes de recerca (actius):

  • Perfil de salud ocupacional de Costa Rica. Consejo de Salud Ocupacional, Ministerio de Trabajo. IP: Fernando G. Benavides
  • Exceso de mortalidad por la COVID-19 y otras causas en la población activa de los países iberoamericanos. Organización Iberoamericana de Seguridad Social e Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. IP: Fernando G. Benavides