La col·laboració en l’àmbit de la Salut Laboral entre el Parc Salut Mar (PSMar) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) es consolida l’any 2010. 

Al llarg d’aquests 12 anys de col·laboració, als objectius inicials centrats en la identificació de possibles malalties professionals ateses al PSMar, s’han anat afegint altres objectius de recerca i docència en les especialitats de MIR de medicina del treball i EIR d’infermeria del treball, així com tasques de suport a algunes activitats habituals del SSL-PSMar.

Durant aquest període el SSL-PSMar, amb el suport de CiSAL-UPF, s’ha convertit en un referent tant en la pràctica professional de la salut laboral als hospitals a Catalunya i a la resta d’Espanya com de la recerca i docència en aquest àmbit a escala internacional.

 

Projectes de recerca 

 

Docència

Formació en Medicina i Infermeria del Treball: 

 

Memòria d'activitats  2010-2022

Descarregar pdf