El Centre d’investigació en Salut Laboral (CiSAL) pretén ser un centre reconegut -científica, professional i socialment- per la producció i transferència de coneixement útil per millorar la salut dels treballadors, per al que es constitueix com un espai acadèmic singular d'interacció entre ciència i societat, que produeix i difon coneixement científic útil per a la presa de decisions en salut laboral.

CiSAL es fonamenta en valors com el treball en equip, el rigor intel·lectual i el compromís social, i persegueix els objectius estratègics següents:

  • Generar nous coneixements científicament vàlids i socialment útils en salut laboral.
  • Transferir activament el coneixement per ajudar els actors a adoptar les decisions més adequades per protegir i promocionar la salut dels treballadors.
  • Formar investigadors i professionals altament qualificats amb capacitat per fer front als problemes i necessitats tradicionals i emergents en matèria de salut laboral.
  • Fomentar un ambient acadèmic multidisciplinar i de col·laboració que atregui i retingui a estudiants i investigadors d'alt nivell que contribueixin a assolir la missió de el Centre.

CiSAL és un grup de recerca CEXS-UPF i IMIM-PSMAR, que forma part del CIBER d'Epidemiologia i Salut Pública des de 2008 i està reconegut com a grup consolidat per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) des de 2002.

CiSAL investiga temes de salut laboral amb implicacions rellevants per a treballadors, empreses i governs, amb especial èmfasi en avaluar l'impacte dels programes preventius en el lloc de treball i informar les prioritats de les polítiques de salut.

CiSAL està involucrat en el desenvolupament de noves eines de mesurament de l'exposició a riscos laborals, com les matrius ocupació-exposició, i enquestes de condicions de treball i salut, col·laborant amb universitats i institucions a Europa i Amèrica.