El Centre d'Investigació en Salut Laboral (CiSAL) pretén ser un centre reconegut -acadèmicament, professionalment i socialment- per la producció i la transferència de coneixement útil per millorar la salut dels treballadors. És per aquest motiu que el CiSAL es constitueix com un espai acadèmic singular d'interacció entre ciència i societat, que produeix i difon coneixement científic útil per a la presa de decisions, amb la finalitat de millorar la salut dels treballadors.

El CiSAL es fonamenta en valors com el treball en equip, el rigor intel·lectual i el compromís social,i persegueix els objectius estratègics següents:

  • Generar nous coneixements científicament vàlids i socialment útils en salut laboral.
  • Transferir activament el coneixement per ajudar als actors a adoptar les decisions més adequades per protegir i promocionar la salut dels treballadors.
  • Formar investigadors i professionals altament qualificats amb capacitat per fer front als problemes i necessitats tradicionals i emergents en matèria de salut laboral.
  • Fomentar un ambient acadèmic multidisciplinar i de col·laboració que atregui i retingui a estudiants i investigadors d'alt nivell que contribueixin a assolir la missió del Centre.

 

El CiSAL és un centre reconegut com a grup de recerca per la Universitat Pompeu Fabra (des del 1998), per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), (des del 2002), per l' Instituto de Salud Carlos III como a grup consolidat del CIBER de Epidemiología y Salud Pública (des del 2008) i adscrit a l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques IMIM Parc de Salut MAR (des del 2014)