Basada en una cohort iniciada el 2006, que inclou actualment més de 1,5 milions de persones afiliades a la Seguretat Social espanyola, i anualment és actualitzada (2019 últim any) a través de la Mostra Contínua de Vides Laborals (MCVL). A la plataforma WORKss (http://www.cisal.upf.edu/workss/esp)es poden visualitzar taules i figures amb les característiques demogràfiques, laborals i sanitàries de la cohort. La cohort forma part de el projecte europeu COST OMEGA-NET, i ha estat finançat de manera continuada per l'ISCIII FIS / FEDER des de 2008 (PI08 / 0914; PI11 / 01470; PI14 / 00057; PI17 / 00220 i PI20 / 00101). Assoliments importants d'aquesta línia d'investigació han estat 1) l'avaluació de l'associació de les trajectòries laborals més precàries amb l'edat d'inici d'una incapacitat permanent i la freqüència d'incapacitats temporals; 2) la relació entre l'edat de la dona i la freqüència i el diagnòstic de la incapacitat temporal, i 3) l'avaluació de l'impacte de la incapacitat temporal per càncer i altres diagnòstics sobre el futur de la seva trajectòria laboral.
 

Projectes de recerca (actius)