Visualització del contingut web

En un món del treball en canvi continu, especialment en relació amb les condicions d'ocupació (contracte, salari, durada, horaris, teletreball, etc.), cal adoptar una perspectiva de curs de vida (life course perspective) per identificar-ne les causes, i possibles solucions, dels problemes de salut relacionats amb la feina.

Aquesta línia de recerca es basa en la Mostra Contínua de Vides Laborals (MCVL), que inclou registres administratius de mostres anuals d'aproximadament 1 milió d'afiliats a la seguretat social espanyola i des del 2004, i sobre la qual hem construït la Cohorte WORKss.

La cohort WORKss inclou actualment més de 1,5 milions de persones afiliades a la Seguretat Social espanyola, actualitzada cada any a través de la Mostra Contínua de Vides Laborals (MCVL).

A la plataforma WORKss (http://www.cisal.upf.edu/workss/esp) es poden visualitzar taules i figures amb les característiques demogràfiques, laborals i sanitàries de la cohort. La cohort forma part de el projecte europeu COST OMEGA-NET.

A més, ha estat reconeguda amb un finançament competitiu ininterromput de l'ISCIIII des del 2008 fins ara amb 5 projectes FIS/FEDER consecutius amb relació al Subprograma 6 "Carrega sanitària i social de la malaltia" del CIBERESP

 

PLATAFORMA ONLINE:

 

PROJECTES

Actuals:

Finalitzats: