Acreditació ACTIC

La sigla ACTIC correspon a la denominació "acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació".

L'ACTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

L'ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències TIC mitjançant una prova per ordinador. Tant la prova com l'obtenció del certificat son telemàtics.


Les persones que superen satisfactòriament la prova tenen un certificat acreditatiu que emet la Generalitat  i que els possibilita acreditar un determinat nivell de competències (bàsic, mitjà o avançat) en TIC davant de qualsevol empresa o administració.

La UPF és un centre col·laborador ACTIC. Això significa que és un punt on els membres de la comunitat universitària poden informar-se'n i resoldre dubtes i on poden realitzar les proves d'acreditació de les seves competències digitals per obtenir la certificació.


L'objectiu d'aquest servei és apropar l'ACTIC als membres de la comunitat universitària i facilitar-los l'obtenció d'una acreditació estandarditzada i regulada en l'ús de les TIC, amb la finalitat de millorar la inserció laboral dels estudiants i la carrera professional del PDI i PAS.


A la UPF les proves es duen a terme dos cops al mes dins del període lectiu acadèmic, exceptuant l'època d'inici de curs. Aquesta programació inicial es podrà revisar en funció de la demanda. La durada de les proves és de dues hores i mitja i es programaran en horari de tarda.

 

Calendari de proves

Dates de les proves:

  • 24/04/2024
  • 22/05/2024
  • 12/06/2024

     Altres centres col·laboradors.

Com fer una consulta

Al taulell

  • Adreça't als punts d'atenció del PIE que trobareu, degudament senyalitzats, als taulells de les seus de la Biblioteca/CRAI.
  • Consulta els horaris d'atenció.

Per via electrònica

Per telèfon