Formació en competència digital

Productes per a la divulgació de la competència digital

Elaborats per REBIUN i la CRUE/TIC

Vídeo d'entrevistes Vídeo d'animació

La formació en competència digital ha de permetre als membres de la comunitat universitària adquirir els coneixements i les habilitats necessaris, en l'àmbit de l'ús de les tecnologies i dels recursos d'informació, per al correcte desenvolupament de la seva activitat.

Aquests coneixements i habilitats han de facilitar la millora del rendiment acadèmic dels estudiants i han de promoure l'aprenentatge autònom al llarg de la vida per a tothom.

La competència digital és el conjunt de coneixements, habilitats, disposicions i conductes que capaciten els individus per saber:

  1. En l'àmbit de la informació: identificar, localitzar, recuperar, emmagatzemar, organitzar i analitzar la informació digital, avaluant la seva finalitat i rellevància.
  2. En l'àmbit de la comunicació: comunicar en entorns digitals, compartir recursos a través d'eines en línia, connectar i col·laborar amb altres a través d'eines digitals, interactuar i participar en comunitats i xarxes.
  3. En l'àmbit de la creació de contingut: crear i editar continguts nous (textos, imatges, vídeos, etc.), realitzar continguts multimèdia i programació informàtica i saber aplicar els drets de propietat intel·lectual i les llicències d'ús.
  4. En l'àmbit de la seguretat: gestionar la protecció personal, la protecció de dades, la protecció de la identitat digital, l'ús de la seguretat i l'ús sostenible.
  5. En l'àmbit de la resolució de problemes: triar l'eina digital apropiada d'acord amb la finalitat o necessitat, resoldre problemes tècnics i ús creatiu de la tecnologia.