Vés enrere ALLENCAM Talk 10/06/2024 amb Bernat Bardagil (Universitat de Gant, Bèlgica)

ALLENCAM Talk 10/06/2024 amb Bernat Bardagil (Universitat de Gant, Bèlgica)

Revitalització de llengües indígenes a l'Amazònia: un equilibri entre descripció teòrica i documentació

 

Dia: 10 juny 2024

Hora: 12:30

Lloc: sala 51.100- La Nau (edifici La Nau, Campus del Poblenou, UPF)/ Zoom

ENLLAÇ PER A REGISTRAR-VOS ABANS DEL 7 DE JUNY

21.05.2024

 

Avui dia vivim una globalització sense precedents, acompanyada d'un imperialisme cultural rampant a nivell mundial. En aquest context, moltes de les llengües i cultures més petites i vulnerables es troben en situacions crítiques de supervivència, en què dur-hi a terme iniciatives de documentació i revitalització pot suposar la diferència entre perdre o mantenir una part molt important de la diversitat cultural i lingüística. La urgència de les situació de pèrdua lingüística planteja un repte important en la metodologia del lingüista de camp. D'una banda, documentar i descriure la llengua de manera completa i sofisticada és allò que ens proporcionarà el corpus per a qualsevol investigació futura, i per a qualsevol intervenció pedagògica. D'altra banda, en situacions en què queden pocs parlants, donar prioritat a l'escriptura d'una gramàtica descriptiva o d'articles de caire teòric pot resultar contraproduent per als membres de la comunitat que desitgen poder aprendre la seva llengua ancestral sense haver-se d'esperar ni córrer el risc de perdre els pocs parlants natius que queden.

En aquesta ponència presentaré el meu treball amb dues llengües indígenes amazòniques parlades al Mato Grosso, al Brasil, per il·lustrar diverses maneres com la recerca descriptiva i teòrica, lluny de ser perjudicial per a la revitalització d'una llengua amenaçada, pot estructurar-se de tal manera que els diversos objectius del lingüista i de la comunitat (descriure i analitzar la llengua, documentar-la, i transmetre-la a nous parlants) poden funcionar en tàndem i retroalimentar-se. Veurem exemples de diversos àmbits lingüístics, des de la morfologia d'indexació d'interlocutors fins a la música tradicional, passant per la conjugació d'uns verbs increïblement complexos.

 

Sobre el ponent

En Bernat Bardagil i Mas és un lingüista especialitzat en llengües amazòniques. Llicenciat a la Universitat Pompeu Fabra, actualment és investigador postdoctoral a la Universitat de Gant (Bèlgica). La seva recerca s'engloba en la descripció i l'anàlisi teòrica de fenòmens gramaticals, la documentació i la revitalització de llengües amenaçades, i també la música i la història de les nacions indígenes amazòniques.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact