Punt únic. Debat sobre la resposta institucional de la Universitat com a conseqüència de la sentència del judici pels fets de l'1 d'octubre del 2017.
 

Primer. El Claustre aprova per 49 vots a favor, 11 en contra i 3 en blanc el Manifest conjunt de les universitats catalanes de rebuig de les condemnes dels presos polítics catalans i de la judicialització de la política, que conta com a annex 1.

Segon. El Claustre rebutja per 30 vots a favor, 31 en contra i 2 en blanc la Declaració del Consell de Direcció que se sotmet al Claustre extraordinari del dijous 24 d’octubre de 2019, que consta com a annex 2.

Tercer. El Claustre rebutja per 23 vots a favor, 33 en contra i 7 en blanc el Manifest de l’estudiantat per a l’avaluació única, que consta com annex 3.