Actualitat Actualitat

Torna a la pàgina principal
Vés enrere

Vols saber què ha fet la USQUID al llarg del 2017?

Vols saber què ha fet la USQUID al llarg del 2017?

09.02.2018

Des de l’USQUID de l’ESUP/DTIC ens plau compartir amb vosaltres el resum de les activitats i accions més rellevants que s’han dut a terme al 2017. Recordar que la USQUID centra el seu treball en la millora de la qualitat de la docència del centre així com en la promoció i recolzament d’accions d'innovació dutes a terme, tant pel professorat, com per la pròpia USQUID. La Unitat està formada per la Davinia Hernández-Leo (Directora) i la Verónica Moreno Oliver (Pedagoga), que compten amb suport parcial mitjançant convenis de cooperació educativa. Degut a la creació de la UCA EiTIC, la USQUID ha començat a assumir nous reptes que van més enllà dels estudis de Graus, prenent un rol rellevant en processos de seguiment, verificació i acreditació de màster i doctorat. La informació pública sobre aquests processos es troba a la web de qualitat del centre (https://www.upf.edu/web/etic/qualitat).

L’USQUID ha seguit treballant al llarg del 2017 per incloure nous materials i informacions al seu espai web, per exemple, si accediu a recursos de professorat, trobareu tota la informació sobre les Jornades d’Innovació Docent a l’ESUP-DTIC, que conté resum i programa de cadascuna de les edicions celebrades fins el moment, incloent, lògicament, la corresponent a la IV edició, celebrada el 17 de març de 2017. Al seu torn, i sota l’epígraf recursos per a estudiants, trobareu una secció amb materials i recursos audiovisuals, documentació, etc. dirigits a donar suport i promoure l’aprenentatge i auto-aprenentatge en diferents àrees, competències de caràcter transversal i també informació sobre el HackLab de la UPF que ha estat centre de treball d’un projecte col·lectiu de les USQUIDs UPF i amb col·laboració del CLIK. Justament la iniciativa HackLab, taller de co-creació d’idees ha estat guardonat amb el premi del Consell Social de la UPF en la modalitat d’Iniciativa Docent.

Destacar la participació com a conferenciant invitada de la Directora de la USQUID-ESUP a la Jornada d’Innovació Docent 2017: Resultats i Estratègies (Universidad Carlos III de Madrid- Digital) celebrada el 29 de juny de 2017 i la de la Pedagoga de la USQUID ESUP/DTIC  al III Fòrum Internacional sobre Formació del Professorat celebrat la darrera setmana de maig a l’Institut de Psicologia i Educació de la Universitat Federal de Kazan (Rússia).  Recordar-vos que totes les publicacions de la USQUID es troben disponibles a la secció publicacions de l’espai web.

Pel que fa als projectes duts a terme la USQUID durant el 2017 en destaca, l’IMAX- HackLab (esmentat anteriorment per haver estat guardonat pel Consell Social), en el marc del qual es va celebrar la I Jornada HackLab UPF i es va convocar la primera edició de Premis HackLab. Cal destacar també la participació en el projecte bianual d'integració de la perspectiva de gènere a la docència, on s’ha desenvolupat material docent específic per, en el nostre cas, l’enginyeria, i on el professorat pot trobar recursos diversos, orientacions i suport per a l’integració de la perceptiva de gènere en la docència (tant a l’aula com en referència a materials, documentació i recursos per a l’aprenentatge, etc.). Tot aquest material estarà properament accessible al nostre espai web, secció “recursos educatius; recursos per a professorat”. Per últim esmentar el projecte OSWALDO, coordinat amb els estudis de Traducció i Ciències del llenguatge i que té com a propòsit promoure i recolzar la cultura d’observació de la docència entre iguals. Durant el plantejament i desplegament del projecte OSWALDO s’han analitzat bones pràctiques a nivell internacional i s’han dissenyat materials específics per facilitar les observacions entre el professorat participat,  de fet, en el transcurs del 2016-2017 es va dur a terme una prova pilot de l’OSWALDO en el que hi van participar 8 professor/es d’ambdós departaments. Aquest pilotatge ens ha permès recollir feedback per la millora dels materials i reflexionar sobre la seva continuïtat. Des de la coordinació d’OSWALDO s’està treballant conjuntament amb el CLIK per facilitar l’extensió de la iniciativa a d’altres facultats de la UPF.

Per últim destacar els estudis duts a terme en el marc de la USQUID durant el 2017, entre els quals en destaquen els ja històrics trimestrals, on la USQUID analitza el desenvolupament de cada trimestre per curs i grau, l’estudi realitzat sobre els resultats acadèmics del TFG 4rta promoció i comparativa amb cursos anteriors, estudis de les promocions graduades (TIC i Biomèdica), els informes relatius a les pràctiques innovadores en el marc d’assignatures de Grau (Càlcul,Àlgebra, Xarxes, ITIC, Processament de la Imatge...), l’Informe sobre la distribució del TFGs segons àrea/topic i tipologia, l’Informe sobre satisfacció de l’estudiantat respecte el suport acadèmic i administratiu rebut durant tot el procés de desenvolupament del TFG i els informes de satisfacció de l’estudiantat de màsters del centre.

Si vols saber-ne més no dubtis en contactar-nos a [email protected]

Categories: